Endrede tilbud til pasienter mellom 21 og 26 år

Fra 1.januar 2023 har pasienter som fyller 21 til 26 år i løpet av kalenderåret, endrede rettigheter i det offentlige. Du kan lese mer om dette her.

Regjeringen har bestemt at aldersgruppen 21 år til og med 26 år skal få et oppfølgingstilbud av den offentlige tannhelsetjenesten. Egenandelen av behandlingskostnaden skal være 50 % av fylkeskommunal takst. Dette er en utvidelse av ordningen om tannhelsetilbud til 21 og 22-åringer. Tilbudet gjelder nå for aldersgruppen 21 til 26 år.

Helse- og omsorgsdepartementet har ikke gitt nødvendig informasjon om hvordan det utvidede tilbudet skal administreres, og du kan derfor foreløpig få utført tannbehandling hos en fritt valgt privatpraktiserende tannlege i Oslo. (Gjelder frem til året du fyller 26 år). Kravet er at du er folkeregistrert, eller har midlertidig bostedsadresse i Oslo kommune.

Tilbudet kan ikke kombineres med andre rabatter. Tilbudet gjelder ikke estetiske behandlinger som for eksempel tannbleking. Er du mellom 23-26 år, må du søke om refusjon fra Oslo Kommune selv HER. Spør din tannlege om spesifisert kvittering.

Vennligst oppgi din alder ved bestilling av time.

@istock