Tilbud om tannbehandling til pasienter mellom 21 og 22 år

Pasienter som fyller 21 og 22 år i løpet av kalenderåret kan få utført tannbehandling hos en fritt valgt privatpraktiserende tannlege i Oslo.

Vi tilbyr tannbehandling til denne gruppen etter det offentliges takster. Pasienter i denne aldersgruppen skal etter regelverket betale en egenandel på 50%. Egenandelen for en undersøkelse med røntgen og rens er f. eks. kr. 280,- for pasienten. Kravet er at du er folkeregistrert, eller har midlertidig bostedsadresse i Oslo kommune. Tilbudet gjelder undersøkelse og behandling hos våre allmennpraktiserende tannleger, og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Vennligst oppgi din alder ved bestilling av time.

@istock